3 Optyka 0 Optyka to dział fizyki zajmujący się światłem i jego oddziaływaniem z materią. Niniejsze pracowanie jest podzielone na dwie części. W pierwszej z nich zakładamy, że światło, w ośrodkach jednorodnych optycznie, rozchodzi się po linach prostych, które będziemy rysować jako promienie, ulegające prawom odbicia i załamania - optyka geometryczna.w drugiej części ...

Wmawianie na przykład mnie (w odróżnieniu od Ciebie mówię o sobie ateiście, a nie o ateizmie) utożsamiania „całego chrześcijańskiego światopoglądu i systemu wartości” z instytucją Kościoła jest kolejnym bezrefleksyjnym stereotypem i mantrą w epoce internetu, w którym ślepy widzi, jak wielu katolików nie tylko się nie ...